Doživotná záruka na diely
Doživotná záruka na diely

Doživotná záruka na diely

S doživotnou zárukou na náhradné diely pre osobné automobily značky Volvo budú zadarmo opravené alebo vymenené pokazené diely kryté zárukou a to po celú dobu, čo budete vozidlo vlastniť.

Kvalita a istota

S doživotnou zárukou na náhradné diely pre osobné automobily značky Volvo (Customer Lifetime Parts Warranty) budú zadarmo opravené alebo vymenené pokazené diely kryté zárukou a to po celú dobu, čo budete vozidlo vlastniť. Záruka sa vzťahuje na poruchy spôsobené výrobnou vadou náhradného dielu.

Detailné podmienky doživotnej záruky nájdete tu

Pre váš väčší pokoj

Keď zveríte svoje vozidlo autorizovanému servisu Volvo a zakúpite si náhradný diel Volvo, získate právo na poskytnutie našej doživotnej záruky na náhradné diely (Customer Lifetime Parts Warranty). Keď teda dovolíte odborne vyškoleným technikom autorizovaných servisov Volvo opraviť vaše vozidlo s použitím originálnych dielov, vždy získate väčší pocit pokoja bez ohľadu na to, koľko kilometrov so svojím vozidlom najazdíte.

Dostupné v autorizovaných servisoch Volvo

Poskytujeme záruku na všetky náhradné diely zakúpené a namontované v autorizovanom servise Volvo. Zárukou sú kryté aj náklady na prácu vykonanú výmenou náhradného dielu krytého zárukou. Záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo, bežne opotrebované a mechanicky poškodené súčiastky ani na spotrebný materiál. Na výmenu náhradných dielov, pri ktorých došlo k poškodeniu pôsobením vonkajších vplyvov, sa záruka nevzťahuje.

Najčastejšie kladené otázky

Diely na nové vozidlá z výroby podliehajú Záruke na nové vozidlo.

Doživotná spotrebiteľská záruka na diely sa vzťahuje iba na diely zakúpené po zavedení koncepcie na vašom trhu.

Nie. Bez príjmového dokladu (alebo iného platného dokladu o kúpe, napríklad faktúry) nie je možné uplatniť nárok na záruku. Ak chcete zistiť, či je možné získať kópiu príjmového dokladu staršieho dáta, obráťte sa na autorizovaný servis Volvo.

Nie.

Nie, záruka sa uplatňuje iba v prípade, keď je diel zakúpený a nainštalovaný v autorizovanom servise Volvo.

Nie, záruka sa uplatňuje iba v prípade, keď je diel zakúpený a nainštalovaný v autorizovanom servise Volvo.

Áno, záruka sa vzťahuje aj na repasované originálne diely Volvo, ktoré boli predané a nainštalované prostredníctvom autorizovaných servisov Volvo.

Áno. Diely, ktoré zlyhajú z dôvodu poruchy iného dielu (na ktorý sa vzťahuje Doživotná spotrebiteľská záruka na diely), sa taktiež bezplatne vymenia.

Nie, Doživotná spotrebiteľská záruka na diely sa uplatňuje iba v prípade, keď zákazník za diel zaplatí.

Áno, Doživotná spotrebiteľská záruka na diely pokrýva náklady na diely aj na prácu.

napíšte nám

Mám záujem o doživotnú záruku na diely